Voda a krajina 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na již sedmý ročník tradiční studentské vědecké konference Voda a krajina 2016. Konference se bude konat 13. 10. 2016 v budově Fakulty stavební, ČVUT v Praze, v posluchárně C223 a je určena nejen studentům různých škol k prezentování výsledků jejich práce, ale rovněž dalším organizacím, které při své činnosti ovlivňují krajinu a vodní hospodářství.

Veškeré aktuální informace jsou zveřejněny na těchto stránkách. Termín pro registraci a odevzdání příspěvku je nejpozději 29. 7. 2016. Jako v minulých ročnících bude výstupem konference recenzovaný sborník všech příspěvků, cílem je však rovněž neformální diskuse o dané problematice.

Součástí konference letos nově:

  • Soutěž tematických bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty stavební ČVUT
  • Prezentace vyzvaných přednášek

Vltavská kaskáda – povodně a sucho (RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.)

Rekonstrukce zavlažovacích systémů po zemětřesení v Nepálu (Ing. Vojtěch Halaška, ADRA)

  • publikování vybraných článků v odborném recenzovaném časopisu VTEI

Ať už jste navštívili některý z předchozích ročníků, nebo zvažujete tuto možnost poprvé, těšíme se na všechny, zejména na početnou skupinu mladých vědců zabývajících se problematikou krajiny, životního prostředí a vody v krajině.

Prosíme, předejte tuto informaci svým kolegům, kteří by mohli mít o téma zájem.

Těšíme se na Vaši účast!

Za Katedru hydromeliorací a krajinného inženýrství FSv ČVUT v Praze
Martin Dočkal a organizační tým konference Voda a krajina 2016